21 czerwca 2009

Egzekucje uliczne - częściowy wykaz straconych kobiet

Związek egzekucji ulicznych z KL Warschau

Cytuję za sędzią M. Trzcińską: Wbrew twierdzeniom niektórych polemistów, egzekucje uliczne były integralną częścią mordów w KL Warschau. Związki te są nader ewidentne:
- mieszkańcy Warszawy pojmani w łapankach przewożeni byli i więzieni w Lagrach KL Warschau;
- więźniowie z tych samych grup rozstrzeliwani byli częściowo na ulicach, a częściowo na terenach obozowych;
- mordy na więźniach dokonywały wspólnie plutony egzekucyjne złożone z SS-manów pozostających w strukturze Dowódcy SS i Policji;
- zwłoki osób zabitych na ulicach przewozono na teren obozowy i tam je palono w obozowych krematoriach i przez obozowe komando, SS-Leichenverbrennungskommando.
W egzekucjach ulicznych obok więźniów cywilnych rozstrzeliwano czlonków polskiego ruchu oporu i wojskowych.
Tych ostatnich likwidowano przede wszystkim w lagrze na Kole, który pierwotnie był obozem jenieckim, a od jesieni 1942 r. – obozem koncentracyjnym. *)

Jeden z plakatów śmierci - obwieszczenie o straceniu 140 „Polnische Verbrecher” (polskich bandytów)

Uwaga: Klikając myszką na dokumentach otrzymuje się powiększenia.

*) Maria Trzcińska KL Warschau obóz zagłady dla Polaków (str. 192)

Wszelkie dokumenty pochodzą również z tejże książki (194-217).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Obserwatorzy